closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hie

enig

nig

onde

ek

is in een bannissement van 25: Jaren verweese

§ 156:

ie met het schip tzoo overgaat.

en desselfs Proces papieren, onder de bij

lagen.

het president van weesmeesteren 57

verandert.

’t Capitaal genoteerd.

verandering bij Huwelijkze § 150:

zaaken.

§ 159

„ook bij Boedelmeesteren.

92

zijn eijgen kost te zoeken, ter zodaeniger plaatse

als uw Hoog Edelens zullen gelieven te de„

„cerneeren:

aande opgemelden delinquant Mailokke

thans met het schip ’t Loo gebooeijd, en desselfs

Crmineelen Proces Papieren neevens een brief

aan den Achtbaren Raad van Justitie te Batavia

onder de Bijlagen deezes tot uw Hoog Edelens

ooek

Bij weesmeesteren Presideert in steede van den tot

Hoofd van Hila aangestelden M=r Abraham Louis

van Hamel den p:l koopman en Fiscaal Johan„

nes Hogerwaard, en het Capitaal van Rd:s 21794:47: 7/8.

1447: 24:¼:

is g'accresseert met

Rijxd:s 23242:23: 7/8:

bedraagt dus thans in ’t Gcheel

Het presidie van Commissarissen van Huwelijkse en

kleijne Gerigts zaaken is in steede van den tot Hoofd

van Haroeko aangestelden onderkoopman kol„

„ne koenes, opgedragen aan den meede onder„

koopman Cassier en winkelier wijnand Jo„

„hannes de Bourghelles

En als zodanige geplaats in het Colligie van

Boedelmeesteren den onderkoopman en Soldij Boek,

„houder