closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het Capitaal van Boedelmeester en ge„

meld.

§ 160.

door dit sollegie approbatie verzogt zijnde

wegens eenige bij hun g’assapieerde ver„

Schilling.

§ 161.

Onder de Burger officieren geene verande

ring voorgevallen.

—„

„houder Laurens van Speren in steede van der

bovengenoemde onderkoopman de Bourghelles

Wijders zijn uit dit Collegie ontslagen de Chinees

Leeden, Ian Ako, en Kho Tapko, en vervangen

geworden door de meede Chinees Nis Ad en Lim

Enkong.

Het Capitaal van dit Collegie dat in a:o p:r bedragen

Rd:s 2680: 28: 7/3

heeft.

1827: 44: 7/8.

is vermindert tot

Den 14. November A:o p:s diende gemelde Collegie

en adres, waar bij het zelve onse approbatie verzogt

der

weegens eenige in hun vergadering g'assopieerde

verschillen, tusschen de Chineese vrouw Njaij

Seeng en den Moors burger kapalla koeij om„

Man

„tiend de boedel van eene overleedene moors vrouw

Findra, en vermits parthijen hinc-hinde den

anderen bereeds voor den dagelijksen Regter gedag„

vaard hadden, en dus met die assopiatie met te

vreeden waren, hebben we hun met dat adres aan bij den

den Rechter gerenvoijeerd.—

On de de Burger officieren geene verandering

voorgevallen zijnde, den slegts het gegeven on:

slag aan eenige oude en afgeleefde en het aan„

2

stellen van andere bekwame onder officieren

zo onder de Christen als Moorse Burgerij:

mogen

klan

gedaa