closeTerug naar inventaris

Transcriptie

500: rd„s bij de Comp„e avergenome 17.1.

de Conresponcentien met de na„ § 172

burige Gouvernementen onderhouden

5

173.

de Gewrisselde brieven gaan over

Een gedroste Bannelingen van Banda

opgevat.

gaccresseert met Rijxa:s 69: 4: en onder uittimo

weder

—„

Februarij in ’t geheel bedraagten heeft rd:s 3732: 4:

Van dit Capitaal hebben we op den 5: December in door

p. Goran

A: p:o 500: Rd:s bij de E Comp:e teegens den intrest van

—: 7/8: p=r C:t smaands â deposito overgenomen.

door ons de

orrespondentien met de nabuurige

Gouvernementen Banda, Ternaten en Macca„ getond

ses, na de ordre onderhouden zijnde, hebben

wij de eere uw Hoog Edelens de Copia afgeson„

dene en ontfangene brieven onder de bijlagen aan

te bieden den korten inhoud daar van in dee„

„sen te noteeren

In de maand october a:o p:o wierden. door het

de door

volk van Alang opgevat en aan den fiscaal verschi

overgegeven, Een van Banda gedrosten Javaan

genaamt Pato, neevens twee Leijfeijgene van Zee„

„kere Chineese vrouw aldaar, Den Eersten die

voorgaft een Bannelingen te zijn en in Banda zal„

van den

als een geregts dienaar g’emploieert te zijn,

geworden, is met het dientweigen gegever

Berigt van den fiskaal weeder te rug gezenden

dog de twee laatste hebben weter vermijding va

nadelose