closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nber

Ht van

inde

weder te rug gezonden

en door de Papaen opgeligten 174:

p

:Goram verkogt Hedaat:

door de Bandase Minist„s herw„ te rug

gezonden.

de door den Gouvern„r Haga §: 176

verschotene in lospenningen

zal uijt zijne te goedhebbende Gagie

van den gerestitueerd.

75

nadelose onkosten aan de alhier present zijnde

familie van de Chineese vrouw, laten afgeverd.

Gemelde Minsters hebben ons in october nog

toegesonden, een door de Papoen in Decemb: 1786.

op de Post te Poeloe Lochoe op Manipa, over val„

met

„len en opgeligten soldaat name Johannes

kok, neevens een Jnlander van Massavooij

Sawalio.

deesen soldaat door die Rovers op Ceram voor

ze Rebel Noekoe gebragt, door denzelven ter ver„

„koop na Goram overgezonden en door deeze

Menschen vervolgens na Banda overgevoerd

blijkens een onder de eerstgeteekende aparten

papieren tot uw Hoog Edeleheeden overgaande

de claratoia is door den Heer Gouverneur

Haga voor eijgen reekening ingelost geworden.

De Ministers versoekende dat het rembours„

„sement uijt zijne soldyen zo hij weeder in Comp:e

dienst gemploijeert word mag gevonden worden

zo hebben wij, vermits gemelden kok aan gagie

nog te goed had ƒ 56: en zeedert weeder in dienst

gereadmitteerd is, besloten, dit montant en het

gecrie hij verder te goed mogte maken, te laten in„

„houden voor den Bandas Gouverneur de Heer Haga.

§ 176.