closeTerug naar inventaris

Transcriptie

100 lb: Nagul derw„t gesonden, en § 176: Ook hebben we op versoek van gemelden Heer

Commus

Haga, in aanreekening na Banda gezonden

van den

100: lb garioffel Nagulen en van daar tot gebruijk

6: steenen wasch van door g’Eijscht.

en de huijskouding meeder g’Eijscht 6: steenen

wasch.

van Ternaten hebben we in de maand Decemb.

§ 177.

met en

van Ternaten heeft men H: H: Ed„s brieven

Tarrani

d:o p:o neevens der ministeren brief ontfangen,

en Pappieren ontfangen.

uw Hoog Edelens secreetre Brieven en Papi„

„ren van den 23:e Janua: A:o p:o item de Copia re„

„scriptien na de drie oostersche Gouvernementen.

van Maccasser hebben we in december ontfan„

van Maccasser wierd

§ 178.

bedeeld den aankomst aldaar van

„gen uw Hoog Edelens g’eerde letteren van den

den Luyt=t Dresser

31: Julij 1787: ter geleijde van den Luijtenant

22les

Militair Dresler die na't genoteerde diek

Ministers aldaar is aangekomen en na ve„

„revening zijner particuliere zaaken, herwaards

stond voortgeschikt te worden.

Een van Bouro gedroste en te Maccasser door

Een gedrofte slaaf herw„s ge 179:

zanden.

den fiskaal opgepakt Manslaaf, van de wedu„

en is ts

we des geeweesens Bouro Risident Bruijns gheu

bij die geleegenheijd herwaards overgezonden

hebben we na voldoening van dies aanreekening

is aan de eijgenaar afgegeven.

de vij

weegens gevallene onkosten, aan voorschreeve

in aop„

weduwe te rug laten geven.

§ 180: