closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2a„

72

rs versoek dat daar in voorzien mogte

worden

de in

5„10

de aannaderende west Moussar belet

het Extinpatie werk direct te be„

Zeer

werk stelligen:

mitteerdens derwaards gezonden.

den opneem in inspertie van de spe„

boomen

108

Ea aldaar de voorgedragene eligenten

aan te stellen.

97

Hatoewe en Nomalij die veele aanleijdinge geged„

„ven hebben en oorzaak zijn van de verwarringen

en oneenigheeden onder den gemeenen jnlander

om dien ove gedemitteerd mogten worden, ter her„

„stelling van de rust en vijligheijd aan de noora

Cust van Ceram.—

Dan nadien 'er door de aannaderende westmous„

son geene geleegenheid was om die specerij boomen

te Extirpeeren, en op dat de bereedt hier aan het

Hoofd Casteel g'arriveerde orembaijen niet noode„

„loos wierde aangehouden heeft den Eerstgetee„

kende den secretaris Brusz: neevens den on„

koopman van Jperen den Luijtenant der Ar„

thillerij Streck en sawaijs Commandant Foc„

kens gecommitteerd, om ingevolge een door den

Eerstgeteekende aan hun ter hand gestelde Jnstruc„

tie derwaards te vertrekken, met een Corre Corre

en vyff orembaijen met ordre om aldaar zo wel

„de gesteldheijd van die specerij bomen naur keu„

„rig op te nemen, als de plaatsen voor zo ontdek

worden en groeijen, bij een distinct berigt op te

geven.—

Voorts aldaar in hunne respective Negorijen

op de daar toe gedaane voordiagten tot orangkaijen

aan te stellen

den