closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 188.

terugkomst en ampel berigt van ge„

melde Gecommitteerden.

’t berigt werd H: H: Ed„s aangeboden.

§ 189

deliberatie over eenige poincten

bij dat berigt aangehaald.

den Jnlander kimilata in steede van den gedimo

„veerden Pattij Latu, als orangkaij van Lissabatta

Pattij Haros, insteede van den Gedimoveerden kaijsi„

„ris als orangkaij van Htatoewr

Iman Malesie insteede van overleeden Pattij Latu

„ronij als orangkaij van Hatiling, en

Kakiassang zoon van den geweesen Capitain sa„

„nirie Pelakahoe tot orangkaij van Nomalij,

in steede van den gedimoveerde Arleka en tot

Capitain van de Sanris der revier suppalewa„

voornoemde Gecommitteerdens op den den 25: No„

vember van daar gereverteerd zijnde, hebben bij een

ampel berigt bij forma van Dag registers van

hunne verrigtingen en ontdekkingen van specerij

boomen, geduurende die reijse aan de hun gegee„

ne ordre voldaan, welk Papier wij de vrijheid

neemen uw Hoog Edelens onder de Bijlagerd

reverentelijk aan te bieden.

Per onser setting van den 5: Decemb: A:o p:o wannecr

wij over eenige bij dat berigt voorkomende Poincten

dewelke noodzakelijk nader ondersoek en verant

„woording vereijschten, delibereerde, hebben we goed„

„gevonden in de eerste plaats den Manipas Resi„

„dent Cornelis Hendrik van Capelle zich te laten

verantwoorden over eenige Artikulen ter RResolutie

van

Waar ov

zich ter

verhaal

gevangen

den

als de oo

die ees

maara

heeft

kauwe

is opge„

ven an

daar i