closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

14

wierden, met voornoemden Arleka niet alleen

in alles te zamen gedaan, maar ook dat den Jonger

Raaja wanneer Pelakahoe is gevangen gewoo„

„den seeven Goude slangen van zijn vrouw ont

„vangen zoude hebben om van zijne detensie bevri„

te geraken, edog dat hij dezelve meede na zijn Nego

„rij had genomen en ter welkers te rug erlanging

Dito

den laasten weegens het aanneemen en te

van

zoek brengen van 7: goude slangen

doormelden Pelakahoe zo wel als de Alfoc„

„ren van soepalewa zeek instantig versoek gedaa

werd, hebben we deesen onder Jongen Radja

insgelijks ter nader ondersoek van dit een en

ander, herwaards laten opkomen.—

bij de zijn alhier opgekomen.

Door meergemelde Gecommitteerden bij hun berg p

§ 192:

kinder

de plaatsen waar de specerij boomen staan

in het breede aangehaald zijnde, de plaatsen

worden bij het berigt aangehaald.

waar de Nagul en Noote bomen staan en volgen:

opgave een groote quantiteit uijtmaken, mitsg=s

dat Palakahoe en zijn Alfoeren van de revier

belofte van Pelakahoe om die boom aan

te wijsen en uijtteroeijen

suppalewa niet alleen beloofd en aangenomen.

ank2

hebben van hier het nodige volk en vaartuijgen gekeerd

:

derwaards in de oost moussen mogten gezonden

worden die boomen niet alleen te zullen aal:

ook om de Comp:e getrouw te blijvens

wijsen maar ook bereijd, de Comp: in lict ved :

volg getrouw te blijven, alleenlijk tot belod„

ning daar voor verzoekende, dat meermeld eek

iraa

mits dat hem geen kwaad worde aangedaan Pelakahoe geen kwaad mogten aangedaan wordvierden

5193:

dig

nade