close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9„

tot zijn onschuld nader gebleeken is

§ 198:

Het Exterpatie werk aan de woord Cust

van Ceram.

is opgedragen aan den Sawaijs Command=r

Fockens en Boekhouder de Bourghellis

§ 199

Een van tjellangen 1: oremburig met

mititairen derw„d gesonden

§ 200

Bourghelles door ziekte alhier gebleven

100

Delakahoe en het volk van supalewa gedaane klag„

„ten over hem Arlika C: S: met valabelea bewijsen zullen

overtuijg worden.

De maanden van Maart en April, als de bestoe

en stilste en het Convinabelste geoordeelt wer„

dende tot het doen van het hier veren vermeld

Extirpatie werk aan de Nooodkant van Ceram

resolveerden we op den 28:e Februarij Lastleeden

die commissie op te dragen aan den sawaijs

commandant Pieter Trockens met en benee„

vens den Boekhouder Jacobus Abraham

de Bourghelles en dezelve te voorsien

van een jnstructie waar na ze zich zullen

hebben te reguleeren.

n wij hebben derwaards gezonden de Pan„

„tjalling de Expeditie met vijff orembajen be„

„hoorlijk voorsien van de nodige Manschap„

„pen neeven een Commando van 1 zergeant

en 24: soldaaten met hunne volle wapens en

het benodig de kruijt en Lood, om te dienen tot

dekking van het volk die de specerij boomen zullen

uijtroeijing.

Doch den boekhouder de Bourghelles onder„

wijlen door zickte buiten staat geraakt zijnde

derwaards