closeTerug naar inventaris

Transcriptie

H: H: Ed: en

zich in dat werk ook zeer beijvert, als hebbend

den Resident van Bouro beijvert zich

culiere he

meede in dat werk.

de bewijse

hij volgens het ter resolutie van den 1:e April

g: Leeden ginsereert berigt bij het doen van de

kleijne Hongij rondsom de Eijlanden Bouroi en

te Bouro en Amblauw zijn een groot

Amblauw geextirpeerd een quantiteit van.

getal g'extirpeerd.

1486: stuks vrugtbaare

1240:

Halfwassene en

246: Ionge; aan wel

2

2972: stuks Egte en

34651: wilde Noote boomen.—

van

den gouw

gezorgt

Vreemde Natien tot dus

§ 228:

verre niets vernomen zijnde, moeten wij, om„

de bedeelde gerugten van 9: vreemde

„tiend de in ad:o p:o bedeelde gerugten dat er Vee

Scheepen.

gen scheepen onder Amblauw zouden zijn ter

zien geweest, eerbiedig dienen, dat ons neder han„

wel niets van deese scheepen is voorgekomen, en daa

keml

dus het voor ons duister blijft, hoe dat het hier

blijft als nog duijster

melde geleegen is; doch alzulke geruchten kor

„nen wij ook niet ligt in den wind slaan, maar

dit

achtens ons dus verpligt, voor al in deeze Cieticqut ouvern

„men kan kan alzulke gerugten doch

niet in den wind slaan.

„tijden, op hoede te moeten zijn.—.

Met relatie tot de

Vjacgouw

Van Sartaarle deaart en Mande

geen vrijn

n

u