closeTerug naar inventaris

Transcriptie

end

H: H: Ed: verwagten dat men de Parti

„culiere handelaaren alle bielijke adju

de bewijser

§ 230

en gewenscht dat men hunne Rijst had

de aangeslagen.

den Gouverneur heeft daar voor wel

gezorgt

la daar is geene genooddaak geweest

hem lijst weeder meede te neemen

hied

ko.

5 23

a a

dit voetspoor zal den aankomen.

ticqu Gouverneur

§ 23½

ae gouverneur iscaal, en Equi: meeter

geen vrijheijd gelaten werdende omte negotiee„

106

uw Hoog Edelens ons hebbende gelieven te in for„

„meeren, dat Hoogst Dezelve aan de Handelaars

weeder alle mogelijke faveuts bewijsen en van ons

verwagten, dat aan dezelve alle billijke adjude en

ondersteuning beweezen worde, zo meede.

Dat Hoogst Dezelve om die reeden gewenscht

hadden, dat hunne Rijst hier was aangeslagen,

op datze dezelve niet met nadeel hadden moeten

te rug brengen; vinden we ons verplicht Uw Hoog

Edelens in eerbiedig antwoord te dienen, dat

den Eerstgeteekende wel gezorgt heeft dat de Rijst

van Particulier Handelaars alhier teegen een

matige prijs is aangeslagen geworden, en 'ik gee„

„ne derzelve genoodzaak is geweest, een korl daar.

van weeder meede te neemen, hoe wel de prijs

in ’t voorige Jaar, door den grooten aanbreng

niet wel zo hoog was, als thans in het Iaar

bevoorens.

En op dat voet spoor verzeekert den tweeden

teekenaar uw Hoog Edelens almeede, dat hij

in ’t vervolg, voor den verkoop van dat Product.

bij aanbreng zal zorgen.—

UW Hoog Edelens behaagd hebbende te ver„

„onderstelten, dat tot den Particulieren vaart, Die

naaren