closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de door hem dientweegen bij gebragte

reedenen gedetailleert.

§ 257.

17=n bij Extract Patriasche Missive van den 12

December 1786:, onder de Materis van Ternate

§ 117: om de ongelukkige weduwe en kinderen

van den te Titor om het leeven gebragte Comman„

„dant Agaats ten goede te gedenken, op hunne

bij Request gedane verzoeken, de gagie van ƒ16: en 9: da

zer gongelingen zonder interruptie laten Cours hou„

„den en hen beijde op eene der Schrijf comptoiren

van de

g'emploijeerd; den eersten in steede van den over„

t wasp

„leeden jong assistent, Jacobus Hensclaar,

Ter onser setting van den 1: April, gaf ons

den winkelier en kassier Wijnand Iohannes

de Bourghelles te kennen, dat uw Hoog

Edelens bij veel g’Eerde Missive van den 15:e De„

cember 1786: behaagd hadde, aan den doenmalige zes Rhaa

Ed:o in r:

winkelier en kassier Ian Andries Bange„

„man toe te voegen, nog een percent uijt het mid„

„del van bestaan als kassier, boven het geene hij als

winkelier geniet.—

dat hij in het voorleedene Jaar, reeds daarom versoek

hadde gedaan, doch dat hem zulks niet was g’acco„

„deert, om dat uw Hoog Edelens niet hadd:

gelieven te melden, evie der andere geintresseerde

dat een percent zoude moeten misschen; en

dat hij om de Gezingheijd van het bedragen

daar toe geene nadere instantie hadde gedaan,

voor