closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1 slot

§ 276.

116

verlost worden, te meer, om dat zijn verband in decem„

„ber naastkomende staat te expireeren,

Een van den Luijtenant Johan Michiel

Berner, verzoekende omme na Batavia

verlost, dan wel in eene der Nabuurige Gouverne„

„menten of Iava in een vacante plaats als Capitain

Luijtenant aangesteld te worden

Terwijl wij onse voorjaarse Beschrijving hier

meede besluijten beveelen we Intusschen Uw Hoog

Edelens illustre Persoonen en 'S Maatschappijs

dierbaare belangen, mitsgaders den bodem waar

meede den Heer Afgaande Gouverneur met desselfs

geeerde Familie overvaart uijt grond onses harten

in Tchovahs veijlige hoede, noemende ons met

de meeste eerbied en waare Hoog agting /:onderstond:/

Hoog Edelen Gestrengen Groot Achtbaaren Heere

En wel Edele Gestrenge Heeren /:lager:/ uw Hoog Edelhee„

„dens gehoorzaame en onderdaanige dienaaren /:was getee„

„kend /: A: de Bock, I: A: Schilling, B: Smissaert,

I: Hogerwaard, W: I: de Bourghelles, L: van Speren

en F: L: Brusz: /in margine:/ Amboina Nieuw

victoria den 26:' Maij A:o 1788:

Accordeert.

P

A Drnf:

Aan

Secrets