closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

65

er

Aan zijne Hoog Edelheid

Den Hoog Edele Gestrengen Groot Achtbaaren Heer.

M: Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

Benevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Indie

Hoog Edele Gestrengd Groot Achtbaare Heer

Wel Edele Gestrenge Heeren

Na het afsluijten van onse Eerbiedige Letters

van den 26:' Maij T:t leeden gafden, Tweede ter

„kenaar ons bij een schriftelijk Request te kenne

dat bij den opneem en overgave der Hoofd Adminu

„tratie aan zijn Ed: vervanger der presenten Hoof

Administrateur Cmissaert; twee der Pakhuy

„zen tot zo leedig geraakt waren, dat ’t resta

daar