closeTerug naar inventaris

Transcriptie

117

daar van, zonder veel tijd verlies heeft konne worden opge„

„nomen en gewogen.

dat afschoon als doen eene groote minderheid bevonden

wierd in vergelijk teegens de Restanten der Negotie Boe„

„ken men dezelve, mits de ongemeene groote verstrekking

van dat graan in de maand Maart, wanneer den op„

„neem eerst heeft konnen gedaan worden, niet heeft

kunnen houden voor reëel, vermits de tijd toen te

kort viel, om daar na ’t vereijschte onderzock te doen

en mits dien de quantiteid van dat graan bij het Trans„

„port der Hoofd Aaministratie, eenlijk bekend ge„

steld is, na ’t restant dat daar van bij de boeken

voortloopt.

dat zeedert door de punctatie en optetling der or

donnantien van verstrekking, bevonden is, dat de

weezendlijke te kortkoming bestaat in eene consi„

689

„derabele quantiteit van 179689: lb: of 59. 3060 Lasten

Rijst, en deeze te kortkoming door geen plicht ver„

suijm veel min strafbaare baat zugt veroorzaakt

is, maar alleen toegeschreeven moet worden.—

Eerstelijk, aan de ongemeene stoffigheijd van de

Rijst in a:o 1785: met het schip de zilvere Leeuw

aangebragt en waar over zijn Edd: ook desselfs

billijk beklag gedaan heeft in onse vergadering

van den 31: Augustus van dat jaar, met dat

gevolg, dat toen twee Laeden Gecommitteerd zijnde

om die Rijst te bezigtigen, de klagten van zijn EE:

niet