closeTerug naar inventaris

Transcriptie

niet alleen gegrond bevonden maar daar bij ook na waa

„heijd gevoegd hebben, dat daar op eene groote spillagt

te dugten was blijkens het genoteerde ter Resolutie

van den 10=e September 1785: en gelijk de ondervinding

nu klaar doet zien, net teegenstaande die Rijst,

na de recommandatie vervat bij voorschreeven bestui„

de prefesentie in de verstrekking gegeven is.—

Ten tweeden aan de doenmalige slegte gesteedhen

der vloeren van voorzegde Rijst maguazijn, gelijk

zulks bij het vernieuwen en op hoogen derzelve ge„

„noegzaam gebleeken is, dewyl onder die vloer,

Rijst ruijm 2: 2/3. voet hooglaag en zodaenig tot

stof en aarde vergaan was dat daar van met ze

„kerheijd geene opgaaf gedaan heeft konnen:

worden: en

Eijndelijk ook, aan het groot getal Rotten, waa

meede deeze Piekkeijzen als vergeeven zijn, zooder

dat tot nog toe eenige toerijkend middel uijt te vin

„den is geweest, maar door dat Schadelijke ongedie

„te, uijt die Pakhuijzen geweerd heeft konnen worden

met verzoek, om een favorabele voorschrijving aan

uW Hoog Edelens, ten eijnde Hoogst De„

behagen moge, zijn Ed: van de vergoeding

van opgemelde te kort bevondene Rijst ten een

„maal, dan wel voor de helft te libereeren, en zijn

Ed: te laaten voestaan, de weeder helft teegens

inkoops prijs in Cassa te voldoen.

wij