closeTerug naar inventaris

Transcriptie

I:

N:o

O.

122

Copia te kenne gaave van den Equipagie opziender wols„

„gaard om eenige goemoets touwerken

te lieveren.

Sag: 58:

t twee Rapporten van de bevinding en taxatie van een

Nieuwe groote Hongij orembaaij met zijn

toebehooren gedateerd op den 10: en 8:

Maart 1788:

59.

twee

van den Luitenant in de Arthillerij streck

wegens de Canons en benoodigde Houtwerken

tot aanmaaken van affuijten

62.

T Rapport van

het ontvangen van twaalf vaten Le„

„lijbier in de dispens uit het schip het

Loo, item derzelver bevinding 28: f„

„bruarij 1788: etz:

65:

t Verzoekschrift van de overheeden van

het schip het zoo, insteerende

om twee maanden Ga„

„gie voor de scheepelingen d

dato 10: Maart L: L:

66:

4

1: