closeTerug naar inventaris

Transcriptie

= L. . . . Copia Reekening Courant van de Negorijs of stads

Cassa onder Ult=o Februarij 1788:

E2966

_:o vier Stux rapporten van het visiteeren van de tuinen in

huijsen onder dit HoofdCasteel dat na den

Wagul oogst geene Nagulen gevonden zijn;

onder diverse datums

„67:

R:

D: Berigt

van

Justitieele gecommitteerden: wegens de

proeving van de met het schip

Het Loo in de Dispens af„

gescheepte 12: vaten Lelij Bier

d’ dato 13: Maart 1788:

S:

T:e Staat, Reekening der weesen gelden in am„

„bon onder Ult=o Februarij 1788:

E:

te Advertissement wegens het willekeurig

verpanden van losse goederen zonder bewijzen

mitsgaders het niet inlossen en verkoopen der„

„zelve, volgens Politicq, Raads besluijt van

den 14: November A=o p=o

U

71:

1725

„176