closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van de trom het anker ligten en schepten voorts naar de tapis

Baaij alwaar wij des avondes 10: uuren voor Anker quaamen

Maandag

den 22: d„o met het aanbreeken van den dag, of k 3: uuren lieten

wij het anker ligten en schepten voort tot voor de Negorij Asse„

„loeloe, alwaar wij de geheelen dag moeste blijven, om de oude

Corre Corre Nathoedi en den orembaij van Toemalehoe, die

zeer Lek was en eenige reparatie vereijsschen te laten verhelpen,

waar na we des nademiddags te half 6: uuren met een Z=t Z: O=t

wind overstak na Tanjong Sial, alhier moesten wij door de sterk

naar het Oosten Loopende stroom en teegenwinden, de geheele naa

blijven voortscheppen, gelijk ook des anderen daags of op

Dingsdag

den 23: dito, wanneer eerst des nademiddags om 6: uuren voor Aijer

Mira het anker lieten toegaan en bleeven dus de wagt alhier

leggen, tot

Woensdag den 24: dito, des S' morgens ten 3: uuren de stroom eenigsints gehan„

„tert zijnde, schepten wij naar het Nassaus Cat, doch Juist

in het midden van het vaarwaater, kreegen wij de stroom heer

sterk teegen, en moesten dus so spoedig mogelijk de vaartuige

naar de wal laaten afzakken en midden in het Nassaus

Pat, aan de kant van Ceram met ze anker touwen aan de

Boomen laaten vast maaken, blijvende dus leggen tot dat de

Stroom