closeTerug naar inventaris

Transcriptie

stroom om 9. uuren weeder na buiten en kwaamen niet voor

Smiddags te twee uuren op Assahuedij, alhier kreegen wij de stroom

en wind unt het oost en N=t O=t zeer Sterk teegen

Dan vermits de Corre Corre Nathudij alwaar den Lucitenant

Strick met zijn meede genoomene Ammunitie goederen en

Arthillerijs volk, meede gelogeerd te klijn was, ging den eerstgeter„

„kende met zijn bagagie over, op de Orembaij van Tomalehoe lie„

„ten vervolgens te 6: uuren des avonds het anker ligten en seijlden de

geheele Nagt door tot

Donderdag den 25: dito, des morgens 5. uuren voor de Negorij kauwa ten anker gekoomen

zijnde, kwam om 8: uuren den orangkaija Arleka van wonialij bij den

eerstgeteekende, en vroeg wat wij daar doen wilden en of wij ook naar de Ne„

„gorij moesten, denwelken door hem met ja beantwoord zijnee, en weeder

afgevraagd hebbende, waar den orangkaija van Kauwa was, kreeg ten

antwoord, dat hij uit bevreestheid voor de kinderziekten, zich na de ge„

„bergtens had geretireerd:

Ddes morgens ten 8: uuren begaven wij ons aan de wal, aldaar vonden

wij, behalven zen orangkaij van Nonialij Arleka, ook den Capitain

Sanirie Sanie Salisikappa met circa 35: Alfoeren, hebbende

Arleka /: zo het scheen:/ het gezag van de Negorij alleen; op ons

herhaalde ordre verscheen egter den orangkaija van kauwa; deese had

aldaar niets te zeggen en wist geen enkeld woord voor den dag te

brengen; op ons afvraage wie hier het gezag had, wees hij ons op den

Orangkaijan