closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sanie, volgepropt met volk, zeijlen en snaphaanen en dat toen hij Arle„

„ka hem Commandant te zien kreeg, zich in het bosch heeft verschooten

gehouden en niet voor den dag gekoomen, antwoorden gem: Arleka dat

hij wel met eenige Praauwen in zee is geweest, met zijn Alsoeren en

den Orangkaija van Kauwa, doch alleen met voorneemen, om zijn

ijanden het volk van Nomialij, te attacqueeren en te overmeesteren

ier na vertoonde ons gem: Arleka eenige takjes van Nagul boomen, zeg„

„gende deselve op Maloang gekapt te hebben, Circa 10: Dagen rijsens van

kauwa, zeggende teevens, deselve aan den Bangsawan van Manipa

te willen overbrengen, doch deese wagul takjes door ons meede genoomen

en hem afgevraagd zijnde, of hij ons de plaats wilde aanwijsen, antwoorden

hij, dat de roeg te ver en te moeijelijk was en dat hij ons egter meede zoude

volgen na womalijc:

wij gingen vervolgens de Negorij kauwa bezigtigen en vervolgens ook die

van Arleka en Sane, die wij met drie dubbelde sufficante houte Pallis„

„saden en in de struijken en Bosschen, vol met voet angels bezet vonden,

op ons afvraage waar toe die voetangels diende, antwoorde Arleka, zulxs

gedaan te hebben om dat de Papoen hen niet zoude overrompelen

Vijf Inlanders van Lissabatta, welke door den afgezetten orangk Pattij

Latoe aldaar overgebragt waaren en die aan den Commandant Fockens

versogten, om weeder van kauwa, met zijn vaartuijg naar hun oude

wooning te mogen overgevoere worden, hebben wij hem zulx gepermitteerd,

n