closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en op de orembaaij van gem: Commandant laten overbrengen —:

Dm 10: uuren des voordemiedags gingen wij werder na boord met Aalchap„

6

die door ons gelast wierd, ons meede te versellen na zijn Negorij Nomalij, dog

hij versogte ons te mogen navolgen met zijn mahoelij, dat wij hem accordeerde, mits

hij den Capitain Sanirie Same meede bragte, en om dat hij ons hier in niet ou„

„peeren zoude, nam den eerstgeteekende hem zijn rotting af, hem beloovende die

in zijn Negorij Nomalij te zullen weeder geeven, waar meede hij zeer wel

te vreede scheen en weeder naar Land vertrock

hier na weeder ’t Anker geligt hebbende, schepten wij langs de soek van

Talonoeroe en kalwaij, doch moesten door teegen wind en stroom, achter te

hoek van Pala weeder ten anker gaan, des avonds om 9: uuren het anker

weeder thuijs gehaald zijnde, zeilden wij met een Z=t W=t wint tot 12:

uuren in de wagt, wanneer het anker voor Nomalij weeder tieten

toegaan

Vrijdag den 26: dito des morgens te 7. uuren begaaven wij ons gesamentlijx

aan de wal, alwaar den geweesen Capitain Sanirie Pelako„

„hoe, niet zijn zoon kakiasang en een meenighe ehoerde

Hoofden ons op het vriendelijkste quaamen verwellekomen:

aldaar vonden wij reeds een groote Nieuwe chiaboa aan h

Strand staan, dewelke Telakahoe voor uwelEd: Gestr: grodt

Agtb: in gereedheid had laten brengen

a