closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7:

Na dat wij daar onder waaren geseeten, vroegen wij aan gem: R„

„lakahoe, of hij volgens zijne gedaane belofte aan den Sawaijs Commandant

Tockens; ons de in de gebergtens te vindene Nagul en Noote Boo„

„men, niets uitgezondert, wilde aanwijsen; antwoorde denselven, dat hij ons die

niet alleen wilde aantoonen, maar ook met zijn volk te zullen hel„

„pen afkappen, wanneer het de E: Comp=e zulx mogte goedvinden

wij vroegen hem vervolgens, waar die Boomen staan, waar op hij

antwoorde, dat de meeste Noote en ook een weinig Nagul Boomen,

op de groote Alfoerse Negorij Fakahela en Maloangen de daar

onderhoorige plaatsen in menigte en niet te tellen waaren, leggen„

„de deese plaatsen op ontoegangkelijke gebergtens, zeer verre

van het staane, ten oosten en Z:t O=: van Nomalije

Op ons afvraagi, of er oor buiten Nakahela nog andere

plaatsen zijn, waar specerij boomen staan, antwoorde den sel„

„ven, dat de meest Nagul Boomen agter de Hooge Bergen van

Talanoeroe en Kalwaij onder de Negorij Makahala

gehoorende aan het volk van kauwa, leggende ten westen en Z=d westen.

Circa 2: dagen gaans van Nomalij, dog nader bij kauwa en ook eenige

vooteboomen op de Negorij Zala, staan; dat ook een ontelbaar tal„

Nagulboomen te vinden zijn in de Afoerse Hoofd Negorij Mi„

„nata of Melati, en de daar om streeks leggende dorpen,

dewelke ten zuiden en zuid westen van comalij, Circa, twee

daagen