closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daagen gaans, geleegen zijn: zeggende Pelakahoe wijders, verwondert te zijn„

dat den orangkaija van Nomalij Arleka, die langen tijd alhier orang„

„kaij is geweest en dagelijks op Manipa bij den Resident komt van

deese Specerij Boomen geen kennisse gegeeven en dezelve niet aan

d’E: Comp: aangeweesen heeft:

wij vroegen hem en zijne onderhoorige Hoofden, of wij thans wel na die

Plantagien zoude konnen gaan, doch kreegen ten antwoord, dat de

weg zeer moeijelijk was voor de Europeesen, alzoo men op zeer stuile

klijpen moesten klauteeren en voor ons wel vier dagen tijd nadig

is, om daar bij te koomen; dat wij ook ruim 3: maanden tijd

noodig zullen hebben, om alle die koomen af te kappen; zeggende

wijders, dat de vaartuigen in deese west mousson op deese stranden

niet goed kan houden, ingevalle 'er een west of woorde wind mogte waaijen,

dat het in deese tijd hier ook dagelijks reegent, die de weg na boven zeer

moeijelijk maakt, doch dat de Extirpatie beeter en gemakteelijker zoude kun„

„nen geschieden, in de oostmousson, wanneer het dan aan deese

voord kant stil en droog weeder is, wij vroegen hem Pela„

„kahoe en zijne oudstens, /: die hem gestaadig omringden/

of hij eenige vrugten van crooten en Nagulen konde laa„

„ten afhaalen, om ze Uwel Ed: Gestrenge Groot Agtbaare

aan te bieden, en dat wij ten dien eijnde nog een paar

daagen alhier vertoeven zoude; waar op hij zulx met Jao

beantwoorde, en ten eersten aan het zee strand alle

Zijne

J: