closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijne oudstens in Capitains bij elkanderen vergaderde: mitsg=rs

na eenigen tijd met hun in een ronde kring geleeten en ge„

„sprooken te hebben, vaardigde hij een gedeelte derselve af na Na„

„kahela, geleegen in het P=o oosten, om gooten, en een ander

gedeelte na Moelattij in het zuid westen, om Nagulen

af te haalen; waar bij ook vroegden, den orangkaij van Besfij en

den oudsten van waij, met zijn praauws volk, om daar van

naauwkeurige inspectie te neemen

Na dat deese vertrocken waaren, vroegen wij aan Pela„

„kahoe en zijne oudstens, wat of hij met de vrugten van

nooten en Nagulen deeden, hoe die Boomen daar gekoomen

waaren en of zijlieden ze Expres aanplanteden; zo betuig„

„den den eersten dat hij en zijn volk /:de Alfoeren:/ ze min„

„mer aangeplant haaden, maar wel het volk van Arle„

„ka en ook de Alfoeren van Maloang, dog dat meesten„

„deels deeser Boomen van zelve opgekoomen, of misschien ook

dat de pitten of vrugten van andere plaatsen aldaar door

de vogelen aangebragt waaren

Dat zij die Boomen voorts laaten voortgroeijen, even als

andere wilde Boomen, zonder eenig andere gebruik van de

vrugten te maaken, dan ze nu en dan tot medicijnen te

Emploijeeren

Dat