closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12:

in 45:e mans en 40: vrouwen, te Nonialij woonde, hij Pelakahoe

en zijn volk, met hun altoos in vriendschap geleese hadden, tot nu

circa vier Jaaren geleeden, bij geleegendheid dat Arleka met zijn

zoons Metel en Satarie nevens zijn Neef Mozon, en den teegen„

„woordigen Capitain. Samrie Sanie Salelissikapa over den Landweg

naar Proe gaande, met de Alfoeren van Radja Cthij en

kauwa, achter Loehoe geweest en aldaar een Europees sol„

„daat vermoord /: zijnde volgens het zeggen van den Commandant

Fockens en Soldaat Johan Reekening geweest:/ wiers

hoofd, zo wel als klederagien en zilvere Gespen, zij lieden op

Nomalij in het huis van Arleka aangebragt hadden —:

Dat Arleka met zijn gem: twee zoons en Reef mitsg=s Zans

„gens ’t bekoomen van het voorn: Europees hoofd zeer verblijd zijnde,

toen een groot festijn aangerigt en welke ruim een maand lang gedumt

heeft, waar bij Arleka hem Pelakahoe en zijn volk meede had

genoodigd, dog dat Pelakakoe toen ziendie, hoe Arleka C: S: een blank

hoofd heeft daaven afslaan en in de Negorij opbrengen, mitsg=s bevreesd zijn„

„de voor de gevolgen en om daar meede in het vervolg niet betrocken

te worden, zig met alle zijne Alfoeren van de Rivier Soppalewa, van Ar„

„leka en Sane afgesondert, en een andere plaats, circa twee uuren gaans

van ’t zee strand, tot zijn woonplaats uitgekoosen hade

Dat Arleka en Sane, vervolgens bevreese geworden zijnde dat hij

Zelatahoe

: