closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Ethij, die toen meede in het huis van Radja Sawar

met kimilaha present was, en wiens vader den ouden Radja

me't Aalikaa na dat bijde de moot tot aan Lissabasta haad

gevolge en van daar weeder na Nonialij te rug gekeerd na„

„ren, deese Leeven goude slangen uit handen van kimilaha

had overgenomen, met belofte, denselven aan meergem: Heer Gouw:

„neur te overhandigen en te zullen bewerken, dat Pelakahoe weeder

ontslaagen wierde

Meermelde kimilaha, die met den Commandaut Iookens

hier gekoomen was en door ons, deese zaak betreffende, afge„

„vraagd zijnde, affirmeerde al het geene Pelakahoe aangaa

„de de afgaave van de goude Llangen aan den Jongen, Radja

Ethij nae gerelateerd, met verseekering, dat wij brij onse komt

te sawaij, zulx van den Radja van Sawaij meede zouden

koomen verneemen.

Vervolgende den meergerepten Pelakahoe zijn verhaal en vel„

„gende maniere

Dat den Jongen Radja van Ethij hier op met de Md„

„miraals Corre langs Ceram gevolgd zijnde, bij zijn t buij

komst op Fanoenoe, deese seeven goude slangen aan zijn wij

„gezin had vertoond, zeggende, deselve gekreegen te hebben op

keffing, in het huijs van Iman Sarassa, toen het zelve

overompeld

C:

D3