closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aldaar geweest waaren, antwoordende deselve een paariglijk met neen„

maar alleen de Alfoeren van kauwa met Arleka en Iane, nevens

de Alfoeren van de Soa Nieuwenlehoe, die zich nu Circa 3:

Jaaren geleeden op kanwa needer gezet hebben, zeggende wijders,

dat 'er nog twee Alsoeren van Roemapehoe en twee van Loong

door den geweesen orangkaij van Lissabatta Pattij Latoe derwaard

zijn meede genoomen geworden. —:

Door ons hier na aan Pelakahoe afgevraagd zijnde, welke

Negorijen en Dorpen onder de rivier Soppalewa behoorden, zo verso„

„kerde hij ons dat deselve altoos onder hem gestaan hebben, wijsende

ons op de rondom hem sittende Alfoerse Hoofden en Capitaiis

van de Negorijen Nakena, Moelati, Loemasoal, Loenia,

kassie, Hatoenoeroe, Noekoelij, Sanimana, Sabinie, Pissanoe„

Naka, Sahoewe, Noemoenatan, Sea, Ralioe, Sabinete Hoeke

„moeninie, Patihoée, Roemapeloe, Roemasokat, Sawa„

„oel, Hatoéé, Fahialée, Paniwen, Noimane en Nohie

zeggende ook, dat 'er nog meer Dorpen zijn wiens Hoofden tans

niet zijn afgekoomen.

Alle deese Hoofden wierden door ons afgevraagt, of zij brije

zijn, de bij hun te vindene specerij Boomen aan te mijsen en k

helpen extrapeeren, verseekerende deselve eenpaariglijk van Ja, versoe„

„kende nogtans, dat men meerm: Pelakahoe geen kwaad

omogte

B