close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

is voortgekomen.

Dat of schoon hij doore de Comp: tot orangkaija van Lis„

„sabatta is aangestelde geworden, hij egter zeer weinig off nimmer

in de Negorij, en dus ook niet met de ingeseetenen van Lissabat

„ta, maar meest op kauwa of op Bonoa zich ophand, dog dat

wanneer het gebeurde dat hij in de Negorij was, dan zo was

hij merstertijds dronken van de Saguweer en in die gesteldheid

staat en vloekt hij op het volk, welke hem maar eenigzints

durfde teegen spreeken, weshalven een ieder vergenoegd en gerust

zal zijn, van hem ontslagen te mogen worden.

Vervolgens vertoonde zig bij ons, vijf Inlanders van de Negorij

niet naame Achatta, wa Ee, Sililipaha, Paija en Manane, deezeo

verklaaren, dat nu ruijm drie Jaren geleeden, wanneer alle

de Regenten van de Noord kust van Ceram zijn opge„

„roepen geworden, om op Ambon present te weezen, bij de

voorstelling van uwelEd: Gestz: Groot Actb: tot Gouverneur

deezer Provintie, den meerm: Pattij Latu bij die gelee„

„genheid met hun per Praauw mede na Ambon overvaa„

„rende, in de Baaij van Salatti op het Eijland Kilang

aangierende, aldaar aan het zee strand had vonden

leggen, een kleine Trauwtje waar in twee Persoonen en

1

Een vrouw laten; welke een tatoemboe bij hun hadden

en dewelke zij in hun spraak voor Amblauwers

herkkende