closeTerug naar inventaris

Transcriptie

32:

„ieren en bagagien in klijne Trauwptjes, afladen, en daar meede met

hunne Vrouwen en kinderen, naar oud Bessijf: een plaats in het bosnf

leggende aan de overkant, ten Oosten van de Post. Sawaij over„

„scheppen —:

Den Radja van Sawaij, kwam hier op meede bij ons en verzog„

„ten ons instantig, hem te willen Excuseeren, dat hij niet lan„

„ger bij ons kon blijven, wijl zijn vader nevens zijn vrouw en

kinderen, gelijk ook al het volk van Sawaij, de vlugt wilden ma

„men naar de overkant, hebbende rieds alle hunne goederen in

Praauwen afgeladen, en dat, zo hij Radja tot des anderen daags

in de Negorij bleef, zij lieden hem niet permitheeren zoude,

bij hun te koomen, bevreest zijnde, dat hij hun als dan moge

besmetten, waar in den Commandant Jockens /:of schoon met

teegenzin:/ hem wel moesten condescendeeren.

Den 5. uuren gingen wij met onse schuijtjes, na het aan de

west kant van Sawaij en onder die Negorij behoorende Douig

11

Saleman, leggende slegts een uur scheppens van de Post„

Hier vonden wij de Huijsen Circa 60: in getal, leedig staan„

zijnde de inwoonders op 4: man na, die daar nog verbleeven

waaren, om hunne goederen te vervoeren, na het gebergte„

wegens de kinder Tokken, gevlugt

ven agter dit dorp aan den opgang van een steil dork

niet zeer hoog klippig gelergte, zagen

wij een hol circa

4: voeter

D