close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

30

Maloang, met een menigte volk, aan het strand was afgekomen, om„

Katjang, hoenders, Padij, enz: aan ons te verkoopen, doch ziende dat

wij om de Hooge zien genoodzaakt zijn geweest, het Anker plaats

te verlaten, weder na de gebertens waaren te rug gekeerd —:

Telakahoe die door ons een en andermaalen afgevraagd

wierden, of hij bereid was meede na Ambon met ons te ver„

„trekken, versogten ons op de Lamentabelsk wijse, daar van ver„

„schoond te mogen weezen, ons verzeekerende, ten allen tijden bereid

te zullen zijn, om de orders van d’E: Comp: het zij om specerij boo„

„men welke onder het Soppalewasche te vinden zijn, te extirpeeren

en aan te wijsen, als ook om teegen alle ’s Comp=s vijanden te

keer te gaan, zeggende wijders, dat de Hoofden van Suppalewas

hem afgeraaden hadden, om deese reise met ons meede te

vertrekken, wijl zij hem nog zijn zoon Kakiasang, als dan

niet meer zouden erkennen en hij alle de gevolgen van

oorlog, als anderzints met Arlekas volk, voor zijn

verantwoording zouden laaten —:

wij verzeekerden hem op het vriendelijkste, dat hem gew

leev zal gedaan werden, zo hij maar met ons meede gaat,

om zig bij uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: te vertoonen en Par„

„don te vragen, hem beloovende met den orangkaija van Besjn

binnen korten tijd weeder te rug te doen keeren, doch waar

teegen hij, smeekte, Lammenteerde, en verzogten ons om nog

maar 6: maanden te mogen blijven tot dat de specerij

Boomen