closeTerug naar inventaris

Transcriptie

S=a G:

53.

Aan als Vooren

Met de meeste eerbiede brengt den ondergeteekende gezagroer

„der van de Pantjalling de Willem, uwelEdele Gestrenge

Groot Agtbare ter schuldige kennis, dat ’t zeedert op gem:

Bodem van Batavia op den 11: Februarij I: L: g’arriveert is

van die tijd af aan tot ult=o: Aug=s geen verstrekking van Equi„

„pagie goederen, genooten heeft dat altoos nodig is, de verstrek„

king voor 6: Maanden het vaartuig moeten voorsien weesen

en daarom de navolgende goederen, als restantje van Bata„

„via meede gebragt en bij den Inventaris nog belast blijt

tot nodig scheeps Dienst verbruijkt zijn 3:, als, —:

1: Bos Huijsing verbruijkt tot winsels w=a:

78: vat Pick verbruijkt bij ’t theer tot ’t smeeren aan ’t vaartuijg

1: p„s: ijzer tros

wiel d=o:

1:

20 tot vallen, Loopers weivelings

2: opgeslage trossen.

wensels voor de Ankers en por„

2: gekeerde zijnen

„tuurlijns als ’t bekleeden van

de Dirk

witte d=o:

2:

4: Lordings

1: Marlijn

–:¼: vat theer.

tot lopsalve en smeeren

18: d=o: Aarpuijs.

5: lb: Roeth verbruijkt tot de pompen en Blokken &=a

–¼. huijd pomp leer verbruijkt voor de pompen

1: worst oud touw tot ’t plukken van werken en schieman gaaren

p=