closeTerug naar inventaris

Transcriptie

54:

L: G:

6: p=s: Blokken inz:t

tot loopend touwerk verbruijkt

6: Hakken en Kouzen.§

6: schijven en Naegels verbruijkt

¼ Huijt Boeij Leer verbruijkt tot de Lompen

4: p„s: schut spacken verbruijkt en aan stukken geraakt

:½: Roll Zijldoek Hollands. verbruijkt tot klappen van de stukken

Ten andere nodige scheeps dienst—:

¼ d„o karl doek

stel Jolriemen op de rijse sommige aan stukkend geraat en eeni„

1

„ge verlooren

lb: spijkers verbruijkt tot de kompen en klampen &=a

11:

4: p„s halve leggers op Batavia verbleven op de Equipagie werg

gelijk door den Equipagie meester Wolsgaerd kan son

„firmeeren werden; zo UwelEd Gestr: Groot Agtb: behaa

„ge mag dezelve van den Inventaris afgeschreeven en

uijtgelaaten te werden

Terwijl de Hooge Eere aanmatigen, van met de ver„

„schuldigde eerbied en Hoog agting te onderschrijven

/:onderstond:/ wel Ed: Gestr: Groot Agtb: Heer /:lager:/

uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: zeer onderdaanige en trouw„

„schuldige Dienaar /:was geteekend:/ Johan Scholth

/: margine:/ Amboina den 3: october 1787:—:

Aan als Even.

Na Jaarlijks usantie hebben de ondergeteekende he„

„den uijt den Raad van Justitie deses Casteels en

overstaan