closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55:

overstaan van den koopman en fiscaal H=r Abraham

Louis van Hamel, geprobeert een scheeps Brandspuijt

met dies toebehooren onder opzigt van den Capitain ter

zee en Equiragie opzigter 2: Wolsgaerd berustende en

k gelijk ook gevisiteerd de daar toe behoorende Brand

Gereedschappen bestaande in

431

Ledere brand Emmers

1:

ijzere d=o: Haak

1. houte Ladder welke alle in goede order bevond zijn

Gelijk ook

Buijten in een appart huijsje bezijde het slave quartier on„

„der den Capitain Militair en opziender der werken Ha

„briel Nicolaas van Geuricke

Een

Brana spuijt met dies aanbrenger en drie slangen —:

50

d=o: Emmers ledere

ijzere brand Haak

1:

2:

houte Ladders

zo meede in ’t Slave quartier

4: ijzere brand haaken

5: houte laader, waar van twee berustende zijn in de

thuijn van de Wel Ed: Gestr: Groot Agtb: Heer Gouver„

neur en Directeur deser Provintie

Verhoopende hier meede dat aan de zeer g'eerde

intentie van Uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: voldaan

zal zijn geeve wij de eere ons met alle veneratie

fe