closeTerug naar inventaris

Transcriptie

60

6C:

En hier meede verhoopende aan de g’eerde intentie

van Uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: voldaan te hebben,

blijven wij met agting /:onderstond:/ Wel Edele Ge„

strenge Groot Agtbaare Heere /:lager:/ Uwel Ed: Gest:

Groot Agtb: onderdaanige en trouwschuldige Dienaaren

/:was geteekend:/ B: Chiralier en Jan Walmach„

/:in ’t midden stond:/ onder mijn opzigt /:geteekend:/ P=r:

Wolsgaara /:inmargine:/ Amboina Nieuw victoria

den 8: Maart A=o 1788:—

Aan den wel Edele Gestrengen Groot Agtbaren Heer,

Adriaan de Bock

Raad van Indie en afgaande,

Nevens

Den Wel Edele Gestrengen Heer,

Johan Adam Schilling

Aankoonde Gouverneur en Directeur voor

Amboina

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbare en„

wel Edele Gestrengen Heer en

Heeren;

In pligtschuldige obedientie aan HoogEtderzelver gewo„

„noreerde beveelen hebben, de ondergeteekende Equipa„

„gie opziender Pieter Wolsgaard en gezagvoerde

van E