closeTerug naar inventaris

Transcriptie

M:

6.3:

Aan den wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer,

Adriaan de Bock:

Raad van Nederlands India, afgaande en

Den wel Edele Agtbaaren Heer,

Johan Adam Schilling

Aankomend Gouverneur en Directeur dezer

Provintie,

Wel Edele Gestrengen Groot Agtbaare Heer, en

Wel Edele Agtbaare Heer

„den ondergeteekenden, Arthillerij Luijtenant, agt zig ver„

pligt, uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: en wel Ed: Agtb:,

nder het oog te brengen, dat 'er alhier of eijgenalijk, onder

zijn berusting, geen houtwerken, tot het aanmaaken, van

Affuijten, meer aan handen zijn, versoekende oversulks, met

zodanig hout, als op het neevend leggend Lijsje; bekend staat,

gerieft te mogen worden, ter naarkoming dat dit werk,

niet behoeve gestaakt te worden

waar meede vertrouwe aan mijn Pligt voldaan te heb„

„ben en met alle Hoog Agting te teekenen /:onderstond:/

wel