closeTerug naar inventaris

Transcriptie

64:

wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer en wel Edele

Agtbaare Heer /: uwer wel Ed=s onderdaanige Dienaar /:was

geteekend:/ I: H: Streck /:inmargine:/ Amboina den 15:' Maart 1788

Genodigte Houtwerk tot het aanmaaken van de

volgende Affuijten als

25 p„s affuijt swalpen tot de 36: lb= Canons lang 18: voet breet 2½: vat

dik 7: d=m„

36: _:o d=o 24: en 10. lb: fanons lang 18: voet breet 2

dik 6:½: d=m:

80: p„s _o d„o 12: en 8: lb=s Canons lang 15: voet breet 2: voet

dik 5:½: d=m:

40: _=o d:o het minder geschut, als ook voor de onder„

„leggens op de walle lang 18: voet breet1

dik 4: d=m: —:

10:

„as balken lang 18: voet dik in ’t vierkant 1: voet=

_ 8: d=om

10:

p= 18: d„o

20.

=o 18: d=o

_o 6: d=o:

_o 18: d=o: _=o C:o d=o:

10:

/:geteekend:/ Streck /:inmargine:/ Amboina Medio

Januarij 1788—:

Aan den Wel Edelen Gestr: Heer

Adriaan de Bock,

Raad ordinair van Nederlands India

Mitsg=s afgaande Gouverneur en Directeur

deser Provintie

Wel

C:

9