closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: N:

65

Wel Edele Gestrenge Heer

In observantie van uwel Ed: Gestr: zeer gerespecteerde ordre heb„

„ben wij ondergeteekende als gecommitteerdens ons vervoegt in de

Hoofd Administratie en aldaar ontvangen van ’t schip Het Loo

vaten Lelij Bier als N=o 1: 5: d=m: wan zuur N=o 2:6: d=m wan zuur

12.

N=o 3: 3:½„ d=m: wan N=o: 4: 7: d=m: W=m: N=o: 5: 5:½: d=m: W=m: N=o: 6: 3:½: d=m wi

N=o: J: 6: d=m: W=m flaauw N=o: 8: C: d=m: W=m: flaauw N=o 9: 4: d=m: W=m Zuur

N=o: 10: 3: d=m:: W=m N: 11: 3:½: w=m en N=o 12: 3:½: w=m flaauw

spek in 1:o vaten gemerkt van N=o 1: tot N=o 15: netto gewigt

4875: lb:

_:o

3432

vleesch 8: _o _o 1: d=o 8: d=o

waar meede verhoope uwel Edele Gestr: voldaan toe zullen

hebben gebruijke de vrijheid ons met de meeste eerbried te

onderschrijven /:onderstond:/ wel Ed: Gestr: Heer /:lager:/ Uwel

Ed: Gestr: gehoorzaame, en onderdaaren /:was geteekend./.

J: A: d: Bourghelles en Jan Christ: Haver

/:inmargine:/ Amboina den 28: februarij A=o 1788:—

Aan den Wel Edele Gestrenge Heeren

Adriaan de Prock

Raad van Nederl=s Indië mitsg=s: Afgaande en

Johan Adam Schilling

9

Aankoomende Gouverneurs en Directeurs deser Provinrie,

Wel