closeTerug naar inventaris

Transcriptie

86½

L: H:

Aan als Gemeld:

De needrige teekenaaren hebben de eere Uwel Edele Gestr::

Groot Agtb: en uwel Edele Gestrenge eerbiedig te Berig„

„ten dat zij zig aanboord vervoegd hebben op de van Bata„

„ria en Iava g’arriveerde Barcq De voorzigtigheid„

gerisenteerd en bevonden diep te treeden voor op 14:2: en agter

op 14: v=t

Waar meede wij verhoopen aan Uwel Edele Gestr: Groot

Agtb: en Uwel Edele Gestrenge intentie voldaan te hebben

de vrijheid neemen van met alle eerbied te onderschrijven

/:onderstond:/ wel Edele Gestr: Groot Agtb: Heer en well„

„dele Gestr: Heer /:lager:/ uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: en: Wlt

„dele Gestr: onderdaenige en trouwschuldige Dienaaren

was geteekend:/ C: Fieds en M: Hoedap /:inmargine:/

Amboina in ’t Casteel Nieuw victoria den 4: April

a=o 1788:

Aan als Vooren.

Ingevolge Uwel Ed: Gestr Groot Agtb: en uwel Ede

Gestr: zeer g’eerde ordre, hebben wij ondergeteekende, ond

aan boord begeeven op aan ’t Hoofd leggende Comp=s schip

't Loo, in presentie van den Capitain Luijtenant Chris„

„toffel Fieds en aen Luijtenant Jan Hendrik Aad

gevisenteerd de afmatting; vervolgens, t onder, en booven

deck als ook buijten Boords gecalitaat zijnde,

naer