closeTerug naar inventaris

Transcriptie

84:

eerder tot bederf doen overgaan.

Hier meede verhoopt den teekenaar aan de zeer g’eerde in„

„tentie van uwelEd: Gestr: Groot Agtb: en UwelEd: Agtb:

voldaan te hebben noemt hij zich met de verschuldigde

eerbied /:onderstond:/ Wel Edele Gestr: Groot Agtb: en

wel Edele Agtb: Heeren /:lager:/ uwel Ed: Gestr: Grogt

Agtb: en Wel Ed: Agtb: zeer onderdanige en gehoorza„

„me Dienaar /::was geteekend:/. P=: Wolsgaard

/:inmargine:/ Amboina den 17: April a=o 1788:—.

Notitie aantoonende de versuelende gerijan busthen de Eoemoet an het

„lanas Touwerken als,

9

Kabeltouwen Toemoets

Kkosten

kabeltouwen

Hollands

dus zijnde goemoett

touwen in tegenstel

Kosten

„ling der vaderlan

„se minder

9:

R„a van 9: duim

r„

405:

801: 18:

9: p„s van g duin

rd=s 1545: 18: ƒ 3059: 16:12 ƒ 2257:

18: 12:

8: 8: d=o.

280.

554: 8:

8: 8: d=o:

1255: —:—„ 2484: 18:-„ 1930:

10:—.

8. 7: d=o

240:

475:

—:—„

4„

8:„ 7: d=o:

935:

—:—„ 1851: 6-„ 1376:

2:

16:

4: â d=o

180.

8:

356:

10: 4: a 4½: d=o

608: 6:—„

13: 14

1204: 1:12:„ 847:

24:

ijzertrossen.

192„

380:

—„

3: 8: 24„ ijzerbrossen

9.12

666: 24:—„ 1319: 13:4:„ 939:

wiel d=o

76:

304:

—„

601: 18:

76:„ Wiel d=o

10: 8:

779: —:—:„ 1542: 8:8„ 940:

kostende de

Tezamend

1601:

4: 12:

—:otƒ3169 19:8: Hollandse touwerken

d„ 5789:—: ƒ1462:: 4: ƒ 8292

1601:

ende goemoete d=o

„3169: 19:8:

dus kastende boemoets touwen

4188:

78

ƒ8292: 4:12:

minder

minder

/onder tonde Amboina in ’t Casteel vieuw

Victoria den 17:

April 1788: /:was geteekend:/ N=s M=l: Noa Reg: of:

=Korte