closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4: 12:

:B: C:

95

Korte Vertooning van den staat den Diaconij Armen on„

der heedigen aatum

P=mo Maart A=o passato was het Capitaal der Armen Groot volgens

Reekening

rd=s 35662.

27:

Te weeten

Aan

Contant in Cassa

rd„s 1162:27:

Bij d’E:

Comp: tegens 3/8: prC=o: â deposito

34500:

—: —.

Te zamen

rd„s 35662: 27:—

TInkomsten in 12: maanden of van p=mo: Maart

a„o p„s tot dato dezer hebben bedragen, als;

Het gecollecteerde en uit de Bussen versamelde in beide gemeentens

rd=s: 864: 45:

Op de Schotels bij het Celebreeren vans

Heeren H: Avondmaal; te

weeten

In de

Hollandse gemeente

rd=s

81.

Maleidse

43:

13:

rd=s 124: 13:

D' drie maandige Collectens, als

Bij de Hollandse gemeente

rd„s 184:

Maleidse

_o

49: 31:—:„

234: 2:—:

358: 15:—:

Het geligte uit de Armbussen van

diverse onder dit Hoofd Casteel

sorteerende Negorijen, te weeten,

van

Eman

rd=s

—:½:

9:

Hoekoerila,

31:—:

9:

kilang

10:

15:—

Hataleij

6:

30:

Roetong

6:

4.

43:—

Leharij

7:—:

1

Poija boven

4:

32:—

Hoetoemoerij

:

26:

8:—:

Lillebooij

16:

16

Alang

18

44:—:

Hoekoenaloe

11:

20:

Tatuhalat en Nussanire„

31.

33:

Nakoe

10

—:—

Htative

15:—:

4:

Toa=Ema

25:

4:

Halong

7:

41:—:

Mardika

8:

32:

wij

22

29:—:

Baqualas

42:

27:-

Thial Christen

19:

9:½:

269:26:—:

Transporteere

rd=s 1492: 38:—:

—: —„ rd:s 356621 27:—: