closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35662

Pr Transport

2

Collectens aan de Kerkdeuren der beide gemeentens

ten behoeve der gerandzoeneerde Amboineesen volgens

Politicq raadst besluijt van den 26: Maart 1785. hebben als volgt

102: 24:—:

Hollandse, gemeentens

28„

de

23

t=o

d=o

27: 6:—„

van den Cassier de Bourghelles inmindering van het Capitaal

der armen groot rd=s: 34500: blijkens 2: p=s ordonnantie van

den 28: Maart en 4: Maij /: J: L:/ ontvangen

uit de boedel van den overleedene geweldiger Jacobus Lofmeijer

aan zijn minderjaarige zoontje nagelaten volgens Extract

uit de weesmeesteren resolutie van den

bij deese worden

ingenomen om zodanige bij de boekjes onder verantwoording van

broederen Diaconen te blijven. voortloopen

dat de Inkomsten met den anderen bedragen

Geheele uitgaeve daar en tegen hebben haaren

6

oorsprong, uit de volgende verstreckingen, als

Aan de g’allimenteerdens wees en Arme kinderen ne„

„vens oude menschen die buijten zijn uitgerikt

rd=s 1287: 24:

zo veel kinderen en oude menschen die in ’t weeshuis zijn.

635:

Aan de Weesmoeder

voor d’ toegelegde salaris permaand â rd=s 20:

rd:

200

—:

voort

Tot ’t inkoopen van Eenige benoodigtheeden 1 maander

100:

Aan den schoolhouder Christoffel Meijer voor het onderwys in

leesen en schrijven van d’arme kinderen

„Leijwaaten die van d’E Comp: tegens inkoops prijs gekogt, en onder

de behoeftige menschen verdeelt zijn, is betaald

voor de begraffenis onkosten van 17: overleeden g’allimenteer„

„dens daar onder een g’gagieere Cannonier Hans Jur„

„gen Huijser in ’t Hospitaal overl: en een klein

kine Johannes Gelder in ’t weeshuijs

Het Inkoops kostende van 309 lb wax kaarsen die geduurende dit Boek„

„jaar tot avond predikdiensten zijn verbrand

voor ’t leproosen huis ten Eijlande Molane

Ten faveure van de gerandsoeneerde reekening in 'sComp:s kleene Cassa Suc

„cessivelijk is overgebragt volgens ordonnantie de dato 4: 7ber:

annopass=s

Aan den Cassier de Bourgnelles betaald

vide ordonnantie over het inkoops kostende van

4½: Lasten Rijst ter verdeeling aan de

rd:s 114: 4:

14: maaten zout T armen en weesen

2. 5.

Transporteere

4

rd=s 3032: 2:

129: 30:

6500:

15:

35:

rd„ 9677:

rd:s 1922: 24:

300:

120:

462:41:7/4.

41: 24:—:

126

44¼

120

—:

129 30:

116:

9:

rd=s 3339:28 /48- 9677: 19 rd=s

19.

87

rdn: 35 662

35662:27:

27: