closeTerug naar inventaris

Transcriptie

102

dezen Bodem transport aan den Capitain en gew: Hoofd der Militie,

alhier Hendrik Diesler met familie, die door uwe Hoog

Edelens is Verlost na de Hoofdplaats; terwijl wij aan den Sergiant.

Johannes Benedictus Schols van hildershijmn de Verlossing

toegestaan hebbende, hem mede met dit schip afzenden.

waar mede met de diepste eerbied en hoog agting blijven.

/:onderstond:/ Hoog Edele, Gestrenge, Groot Agtbare, Wijdgebieden„

„de Heere, en Wel Edele, Groot Agtbare Heeren! /:lager:/ uwe

Hoog Edelens onderdanige in zeer gehoorzame Dienaaren /:was„

„geteekend:/ L: I: Haga, A: A: I. Gravesande, I: F: Hijnhert

B: van de Walle, N: Kloeck, /: ter Seide:/ Banda in ’t Casteel

Nassauw den 30: Maij A„o 1788:

Aan Zijne Hoog Edelheidt.

Den Hoog Edelen, Gestrengen, Groot Agtbaren, Wijdgebiedende Heere

A=r Willem Arnold Alting,

Gouverneur Generaal

Benevens

De WelEdele Groot Agtbare Heeren

Raden van Nederlands Indië.

Hoog Edele, Gestrenge, Groot Agtbare, Widgebiedende Heere,

en

Wel Edele, Groot Agtbare Heeren.!/

Bij geligendheit dat wij heden uwe Hoog Edelens, per de particulie re Vaar„

„tuijgen