closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„tuijgen onder den Chinees Tio= Djisoe, en den Burger Ca„

„rel Andries aanbieden, de duplicaten van de geleide Brie„

„ven waar mede de Schepen het Lam over Bima, en de

Priton over Saparoua zijn vertrocken.

presenteeren wij Uwe Hoog Edelens hier nevens en voorraad onzen

Provesioneelen Eijsch van Benodigden voor den Jare 1789.

waar in wij weder, op een gunstig ontzet hopen, en inmiddens de

Vrijheit nemen ons met alle eerbied en Hoog agting te noemen.

/:onderstond:/ Hoog Edele, Gestrenge, Groot Agtbare, Wijdge„

„biedende Heere, en Wel Edele, Groot Agtbare Heeren,

/:lager:/ uwe Hoog Edelens onderdanige en zeer gehoorzaeme

Dienaaren; /:was getekend:/ P: I: Haga, A:s A=r S: Gravezande,

I: F: Hijnhert, B: Van de Walle, en Nicolaas Kloeck,

/:ter Zeide:/ Banda in ’t Casteel Nassauw den 10: Junij Ao 1788.

Accordeert,

J=n H=k Ditterich

geswx