closeTerug naar inventaris

Transcriptie

103

Batavia.

Aan Zijne Hoog Edelheidt:

Den Hoog Edelen, Gestrengen, Groot Agtbaren, Wijdgebiedende Heer,

A: Willem Arnold Alling,

Gouverneur Generaal;

Benevens

De WelEdele Groot Agtbare Heeren

Raden van Nederlands Indië.

Hoog Edele, Gestrenge, Groot Agtbare Wijdgebiedende Heer,

en

ri

Wel Edele Groot Agtbare Heeren.

Per het schip

De Priton

De Chialoup onder den

Chinees Tjio Djisoeij

Na dat op den 10: Februarij dezes Jaars, van de door uwe Hoog Edelen

herwaards geprojecteerde Drie kielen, het schip het Lam van een

reise van 18: Dagen uit Javas oosthoek, hier in behouden hare was

g'arriveert, geraakten wij Sedert in grote bekommering en moes„

„ten in een nodige voorzigtigheid gedagten maken om ons klein

Vaartuijg aanhanden te houden, tot dat den 25: Maart het schip

der