closeTerug naar inventaris

Transcriptie

34125:

7382.

de Triton geluckig opdaagde, en Vier dagen daar na ook het schip

Hoolwerff, hoedanig den Vollen wensch uijt de gunstige voorzorge U„

„wer Hoog Edelens hebben mogen genieten, in een tijd dat men

bij na hopeloos worden moeste, daar de winden reeds fariabel wierden.

en de tegenspoedige reise van de twee laetste kielen hadde de overheden

zelve eenige twijffelmoedigheit moeten verwecken, hebbende de Friton„

van Javas oosthoek twee maanden, en Hoolwerff Een en

Vijftig dagen onderwegen geweest.

Wij hebben deze kielen zo Spoedig doen Lossen en Ballasten, dat de„

„zelve nog voor dat de gelegendheid om te retourneren, zeker was, zij„

„vaardig gelegen hebben, invoegen het Lam na dat tijdstip uitzict. En

heden onder geleide dezes na de g'eerde beveelen uwer Hoog Ede„

„lens na het Ambon 's Comptoir Saparoica, om aldaar

met Nagulen volladen te worden, laten reisvorderen het Schip

de Priton, in welke kiel wij in een appart Hok in het agter schip

afgescheept, bezorgt en verzegelt hebbende Specerijen van het

Eerste gewas tot.

Ponden Noten Musschaten, daar van

6850: lb vette

20425: middelbare, en

6850: Magere

Nevens

Ponden Foelij, Klim, en raap, in 44: Soekels, zijnde

9: Soekels van Neira

3: d„o van het Comptoir Hollandia

31: d„o van het Comptoir P=lo Aij en

1: d„o van de Residentie Wajer, die bij de Scheeps overheeden goed

geconditioneert en gewogen, zijn ontfangen, na het Verklaarde door den

Capitain Johannes Backer in onze vergadering van heden terwijs

de Rapporten van den Jnzaam, behandeling, afscheepen voor zorge,

in dezen met de Verdere Papieren tot schip en Lading betreckelijk p

een Register genoteert, deze verzellen, en de Factuur Van aenrekening

in dato 26: dezer aantoond dat de Specerijen met de ongelden en de

gewone lasten komen te kosten ƒ 10160: 18: 8: hebbende de onkosten

aan