closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geproijecteerde drie scheepen, voor de te

rug reise weeder emploij vinden, daar

het eene schip De Triton van hier na

het Ambonse Comptoir Saparoua stevend

en een Lading Nagulen na de Hoofd=

plaats brengt, het Lam over Bima

met een Lading Sappanhout, en Hoolwerff

over Java met Producten retourneert.

5

38

wij, dat uE daar omtrend niets zullen

hebben aangetroffen, ’t geen eene zodanigen

aanhaling voorderde, en dat ter misdien bij

uE: geene reedenen Geweest zijn tot zoda„

„nig onderzoek, als uE: omtrend de in

1783. aangebragte parthijen hebben doen in

werk stellen.

Nadien ons van dit Gouvernement, be„

halven eenige secreete, ook ontbreeken

alle de Gemeene brieven van de Minis„

ters, zoo hebben wij alleen uit uwe advisen

kunnen nagaan, aan welke oorzaaken:

door hun is toegeschreeven de slegte Ge„

steldheid in het minurgt der Nooten en

foelij in het voormelde Jaar van 1783. te

Batavia Ontfangen.

En die reedenen, zo als de Ministers

dezelve hadden opgegeeven door UE:

aangemerkt zijnde als taamlijk voldoende

terwijl uE: den kapitain Paulus Bast„

als nu ter oorzaake van het overmatig

Groot minwrgt van Wel 8. 5/8. p=rC=to op de

„Sooten met het schip de Vriendschap

in ’t gemelde Jaar aangebragt den Eed van

getrouwen behandeling hebben doen afleg„

„gen moeten wij als niet anders kunnen,

„de, hier in berusten

8 39: Ondertusschen schijnt men uijt de secreete

Commissien;