close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

deze bizondere Boom staat beschut onder

de Voet van een Berg, en van de andere

zijde onder gebouwen van de Logie te Lon„

„thoir in een goede grond, naast welke see„

„dert Verscheide Jonge zijn geplant waar van

eenige niet verzijn van Vrugten te Geven.

8

54

53

112

Veertig Slaaven zoo veel en nog meer werk

zoude kunnen worden verricht, als nu

met hondert; terwijl honderd boomen wel„

aangeplant en wel onderhouden zoo veel;

Ia meerdere en beeteren vrugten zouden

kunnen geeven; dan Duizend andere,

die in de wilde bosschatien staan, al’t

geen zeekerlijk op zeer Groote voordeelen,

ook in ’t bijzonder voor de Perkeniers noot„

wrendig moet uitloopen.

Op die gronden hebben wij dan ook niet

anders, dan als zeer welgevallig kunnen

aanzien 'S Gouverneurs berichten, dat de

perkeniers lang samerhand naar het door

hem voorgestelde plan begonden te Werken,

alzoo dezelve bespeurden, dat de geenen„

die daar toe het eerst waren overgegaan

zich daar bij wel bevonden.

Het voorbeeld het geen door den Gou„

verneur bij zijne aparte missiven van

den 25: april 1784: is aangehaald, weegens

zeekere oude, en bij den laatsten orcaan ook

zeer veel geleeden hebben de boom op Lon„

thoir die of schoon altoos voor de Sonen

lucht open gestaan hebbende, in een rond

Iaar ongelijk meer nooten en Foelij„

uitgeleeverd had, dan men Somwijlen van

50: boomen