close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

50: boomen van Gelijk en ouderdom; die te

veel belemmert staan, trekt, dit voorbeeld

zeggen, Wij door meer andere proeven Ge„

„sterkt, kan zodanigen zeekerheeden

Verschaffen welke allen twijffel omtrent de

beste wijzen van aanplanting natuurlijk

moeten wegneemen.

5

En kunnen wij ter uwer en de ministeren

naricht hier nog bij voegen, dat ons bij

het nagaan dan papieren van een zeer ou„

1Eden datum waar bi over de nooten boo„

„men; en derzelver Vrugten wierd gehandeld

gebleeken is, dat de Opgaavens dan het geen

de brom„ Waar van des Gouverneurs be„

„richt Gewaagt in een rond Jaar aan de No

ten en Foelij had op gebragt, zeer wel

„straokt, met het geen voormelde boomen

in dien papieren, Gezegd worden bij or„

„dinaire Gewassen aan Vrugten uitteleeven

„ren, ’t welk dan ook alzints bevestigd de

aanmerking hier Voor 8. 51. Gemaakt, oo

de wijze van aanplanting welke door den

Gouverneur is aan de hand gegeeven, niet

schijnt nieuwe te zijn terwijl veel ligt a

afwijkingen van die oude manier onderde

oorzaaken te hebben zij der kleijne oog

ten, waar over men nu zoo veel Jaaren a

„ter den anderen zich beklaagd heeft

§ 56: