closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

an deze Qualificatie heeft nog geen Gebruik

unnen worden Gemaakt, daar de gelegend

id zig niet heeft op gedaan

Cost te keffing is sedert weder ingetroc„

n, en daar van de laatste aenhaling gedaen

Secrete Brief van de Edele Hoge In„

iasche Regering aan den Gouverneur en

Raad van den 31. December 1786, en de Za„

ken deswegen hebben voor afgedaan moeten

Gehouden worden.

114

„der in den teegenwoordigen stand van Zaa„

„ken voor de Maatschappij van het uit„

„terste belang is deswegen in het zeekeren

onderrigt te zijn, ten einde zodanigen

maatregulen te kunnen neemen, als naar

de Weezentlijken bevinding geschikt zou„

de zijn

59

Om die zelfde reeden keuren wij in het

bij zonder Goed, dat uE: meergemelde Gou„

„terneur hebben gequalificeerd om de Con„

tracten in den Jaare 1678. door den opper„

koopman en Secunde van Banda

Teits met die van Onings Carras aan„

„gegaan des mogelijke, te laaten vernieu„

„wen onder zodanigen veranderingen, als

welken volgens den teegenwoordigen tijd

noodzaaklijk zouden zijn, en wij hoopen,

Dat de Gouverneur Slidelman van

die Qualificatie een goed gebruijk zal

kunnen maken

60

De bedreigingen van den Rebel Noe„

koe aen dien van keffing gedaan, en de

na bijheid van die plaats, van dewelke

men te Banda Volgens het schrijven

van den Gouverneur op het onverwagtste

in den tijd van een etmaal besprongen kan

worden, schrijven denzelven te hebben

Genoodzaakt tot het leggen van eene

kliine

en